Informații prinvind șenalul navigabil de pe Dunăre

filler image

AFDJ RA Galati,

asigură condiții de navigație pe Dunăre prin intermediul lucrărilor de dragare, măsurători topo-hidrografice, semnalizare costieră și plutitoare, pilotajul navelor maritime pe sectorul Dunării maritime între rada Sulina și Brăila și în porturile de pe acest sector, transporturile speciale pe tot sectorul Dunării, servicii de remorcaj intern și internațional.

 

CERONAV oferă informații actualizate privind șenalul navigabil de pe Dunăre (NtS, starea ecluzelor, nivelul apei, poduri etc.) prin materialele didactice ale programelor de instruire referitoare la: lucrările de infrastructură de navigație, nivelul apei, proceduri de navigație la trecerea prin ecluze și pe sub poduri, dimensiuni de gabarit ale șenalului navigabil de pe Dunăre, zone cu risc specific pentru navigație, navigația pe ape interioare cu caracter maritim, aspecte hidrologice și morfologice ale fluviului Dunărea, practicile de siguranță pe timpul navigației, convoaie recomandate pe Dunăre, căi navigabile interioare de importanță internațională, canale și brațe secundared navigabile, caracteristicile tehnice și operaționale ale căilor navigabile interioare, clasificarea căilor navigabile interioare de importanță internațională.


Promovare pentru Căpitan fluvial categoria A

Scop

Programul de instruire se adresează personalului navigant care doreşte să obţină brevetul de Căpitan fluvial categoria A.

Obiective

 • însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;
 • stimularea interesului cursanţilor pentru învăţare, conştientizând faptul că după absolvirea cursului vor lucra efectiv, vor exploata şi vor participa efectiv la întreţinerea instalaţiilor de la bordul navei;
 • dezvoltarea abilităţilor de a acţiona eficient în vederea exploatării în siguranță a navei şi a instalaţiilor de la bord.
 • Competente specifice

  La sfârşitul programului , participanţii la curs trebuie să fie capabili sa:

 • cunoasca şi sa interpreteze regulile speciale de navigaţie pe Dunăre, la intrarea în porturile dunărene, la trecerea pe sub poduri și prin ecluze;
 • identifice şi să descriere sectoarele dificile pentru navigația pe Dunăre;
 • manevreze si să conducă navele/convoaiele în orice condiţii hidrologice ale senalului navigabil, in orice conditii de vreme și inclusiv în situaţii de urgenţă, pe caile de navigatie interioare;
 • acţioneze eficient în situaţiile de urgenta aparute pe timpul operarii navei si sa cunoască și să utilizeze vocabularului standard de comunicație în navigaţia pe Dunăre.
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează personalului navigant care detine brevet de Timonier fluvial si doreşte să obţină brevetul de Căpitan fluvial categoria A.

  Conditii minime de participare:

 • brevet de Timonier fluvial;
 • stagiu de imbarcare pe functia de Timonier fluvial de 4 ani; si
 • studii medii.
 • Documente de referinta:

  Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion roman.

  Tematica specifica:

 • Zone cu riscuri specifice pentru navigatie din sectoarele de Dunăre naționale si internaționale
 • Caracteristici ale senalului navigabil (variația nivelurilor de apă, adancime, lungime, raza de curbură recomandată pentru sectoarele navigabile ale Dunării)
 • Infrastructura de navigație (ecluze, poduri, terminale portuare);
 • Lucrări de regularizare pe Dunăre (epiuri, diguri longitudinale, diguri de protectie traverse de fund pentru directionarea debitului de apa )
 • Tipuri de convoaie recomandate în navigația pe ape interioare pentru diferite sectoare;
 • Sistemul de control al traficului - RIS.
 • Promovare pentru Timonier fluvial

  Scop

  Programul de instruire se adresează personalului navigant care doreşte să obţină brevetul de Timonier fluvial.

  Obiective

 • însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;

 • stimularea interesului cursanţilor pentru învăţare, conştientizând faptul că după absolvirea cursului vor lucra efectiv, vor exploata şi vor participa efectiv la întreţinerea instalaţiilor de la bordul navei;
 • dezvoltarea abilităţilor de a acţiona eficient în vederea exploatării în siguranță a navei şi a instalaţiilor de la bord.
 • Competente specifice

  La sfârşitul programului , participanţii la curs trebuie să fie capabili sa:
 • cunoască şi să interpreteze regulile speciale de navigaţie pe Dunăre, la intrarea în porturile dunărene, la trecerea pe sub poduri și prin ecluze;
 • identifice şi să descriere sectoarele dificile pentru navigația pe Dunăre;
 • manevreze si să conducă navele/convoaiele în orice condiţii hidrologice ale senalului navigabil, in orice conditii de vreme inclusiv în situaţii de urgenţă, pe caile de navigatie interioare;
 • acţioneze eficient în situaţii de urgenta aparute pe timpul operarii navei;
 • să cunoască și să utilizeze vocabularul standard de comunicație în navigaţia pe Dunăre.
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează personalului navigant care detine certificat de capacitate de Marinar si doreşte să obţină brevetul de Timonier fluvial.

  Conditii minime de participare:

 • certificat de capacitate de Marinar;
 • stagiu de imbarcare pe functia de Marinar de 2 ani; si
 • studii gimnaziale.
 • Reference documents

  Programul de instruire se adresează personalului navigant care detine certificat de capacitate de Marinar si doreşte să obţină brevetul de Timonier fluvial.

  Tematica specifică:

 • Zone cu riscuri specifice pentru navigatie din sectoarele de Dunăre naționale si internaționale
 • Caracteristici ale senalului navigabil (variația nivelurilor de apă, adancime, lungime, raza de curbură recomandată pentru sectoarele navigabile ale Dunării)
 • Infrastructura de navigație (ecluze, poduri, terminale portuare);
 • Lucrări de regularizare pe Dunăre (epiuri, diguri longitudinale, diguri de protectie traverse de fund pentru directionarea debitului de apa )
 • Tipuri de convoaie recomandate în navigația pe ape interioare pentru diferite sectoare;
 • Sistemul de control al traficului - RIS.
 • Calificare Marinar fluvial

  Scop

  Programul de instruire se adresează personalului care doreşte să obţină Certificat de calificare de Marinar fluvial.

  Obiective

 • însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;
 • stimularea interesului cursanţilor pentru învăţare, conştientizând faptul că după absolvirea cursului vor lucra efectiv, vor exploata şi vor participa efectiv la întreţinerea instalaţiilor de la bordul navei;
 • dezvoltarea abilităţilor de a acţiona eficient în vederea exploatării în siguranță a navei şi a instalaţiilor de la bord.
 • Competente specifice:

  La sfârşitul programului , participanţii la curs trebuie să fie capabili sa:

 • identifice elementele constructive şi de rezistenţă ale navelor;
 • contribuie la lucrările de întreţinere ale navei şi a instalaţiilor de la bord;
 • exploateze efectiv instalaţiile de la bordul navei;
 • intervină în situaţii de avarie la bordul navei utilizând instalaţiile şi echipamentele specific pentru fiecare situaţie în parte;
 • înţeleagă ordinele primite în scopul efectuării manevrelor cu nava;
 • efectueze atribuţiile de la bord cu respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează personalului care doreste sa obtina certificat de capacitate de Marinar fluvial.

  Conditii minime de participare:

 • vârsta minimă 16 ani;
 • absolvent de gimnaziu;
 • îndeplinirea standardelor aplicabile privind starea de sănătate fizică şi psihologică.
 • Documente de referinta:s

 • Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară
 • HG nr. 868/2015 privind aprobarea Acordului administrativ privind recunoașterea reciprocă a cursului de calificare marinar între CCNR și ROMT
 • Specific themes

 • Infrastructura de navigație (ecluze, poduri, terminale portuare);
 • Lucrări de regularizare pe Dunăre (epiuri, diguri longitudinale, diguri de protectie traverse de fund pentru directionarea debitului de apa )
 • Tipuri de convoaie recomandate în navigația pe ape interioare pentru diferite sectoare;
 • Sistemul de control al traficului - RIS.
 • Scop

  Programul de instruire este un instrument util pentru familiarizarea personalului navigant și a personalului de la uscat cu conceptul RIS şi sistemul integrat de urmărire a traficului de nave pe ape interioare.

  Obiective

  însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;

  Competente specifice:

  La sfârşitul programului , participanţii la curs trebuie să :

 • cunoască conceptul RIS aplicabil în urmărirea traficului de nave pe Dunăre;
 • cunoască arhitectura cadru pentru serviciile RIS;
 • identificice seviciile, funcţiile sau aplicaţiile care utilizează sisteme RIS;
 • disemineze informaţiile cu privire la obligaţiile statelor membre referitor la serviciile RIS pe căile navigabile interioare;
 • identifice posibilităţile de dezvoltare progresivă a diverselor componente ale serviciilor RIS;
 • identifice necesitatea armonizării serviciilor RIS.
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează Personalului navigant de ape interioare şi personalului de uscat implicat în activitatăți conexe transportului pe ape interioare.

  Conditii minime de participare:

  La acest program de instruire poate participa orice persoană care este absolventă de studii medii şi care este sau va fi implicată în utilizarea sistemului RIS.

  Reference documents

  Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1057 din 2007 privind armonizarea Serviciilor de informații fluviale (RIS) cu cele din Uniunea Europeană.

  Tematica specifica:

 • Arhitectura RIS: generalități, părți implicate în serviciile RIS, obiective, responsabilitati, servicii, cerința pentru informații;
 • Sisteme RIS: Relația dintre servicii și sisteme, servicii individuale: servicii de informare privind șenalul navigabi, servicii de informații privind traficul de nave, servicii de management al traficului, servicii de asistență pentru prevenirea riscurilor, servicii de informații privind logistica/ managementul transportului, informații privind aplicare legii.
 • Find us on:

  Facebook: Info Danube

  Facebook: Danube SKILLS

  Facebook: GREEN DANUBE

  Twitter: Danube SKILLS

   

  Contact Details

  Telephone: +40 0236 416 773
  Email: office-galati@ceronav.ro
  Website: www.ceronav.ro

  Address: Port of Galati, pier 13/14
  Romania