Promovarea logisticii pe Dunăre

filler image

Manualul privind navigația pe Dunăre

De la publicarea lui in 2002, Manualul privind navigația pe Dunăre a devenit una din publicațiile standard de primă importanță în transportul european pe ape interioare. Acest manual descrie navigația pe Dunăre cu toate realizările, evoluția și serviciile ei și identifică potențialul și posibilitățile navigației pe Dunăre ce așteaptă să fie folosite și promovate. Manualul se adresează personalului implicat direct în transportul pe ape interioare precum și altor categorii de persoane interesat de acest domeniu. Pentru că acest manual poate fi folosit și pentru formarea profesională a personalului din acest sector, lucrarea privind navigația pe Dunăre contribuie semnificativ la diseminarea informațiilor și servește ca sursă de inspirație pentru clienții viitori pentru folosirea transportului pe ape interioare care este prietenos cu mediul. (Source: http://www.viadonau.org)

Versiunea în limba engleză, este disponibilă aici, gratuit: Manual of Danube Navigation

Versiunea în limba română:, este disponibilă aici, gratuit: Manual de navigatie pe Dunare

 

Manualul prezintă idei generale și tehnologii/aplicații pentru servicii RIS și este gratuit. Publicația prezintă la început conceptul RIS și contextul național și European în care s-a dezvoltat. Capitolele descriu tehnologiile suport folosite în acest domeniu, apoi serviciile RIS de bază și avansate și aplicațiile disponibile în acest moment. Lucrarea mai conține o descriere detaliată a sistemelor RIS din România precum și o analiză a perspectivelor de dezvoltare în acest domeniu la nivel național și internațional.

Versiunea în limba română:, este disponibilă aici, gratuit: RIS Manual

ARILOG este o organizație de voluntariat profesională și educațională non-profit dedicată promovării și dezvoltării logisticii din România și industriei furnizoare de mărfuri precum și creșterii vizibilității industriei în lumea economică românească și internațională.

ARILOG WEBSITE: http://www.arilog.ro

Find us on:

Facebook: Info Danube

Facebook: Danube SKILLS

Facebook: GREEN DANUBE

Twitter: Danube SKILLS

 

Contact Details

Telephone: +40 0236 416 773
Email: office-galati@ceronav.ro
Website: www.ceronav.ro

Address: Port of Galati, pier 13/14
Romania