Companii de navigație și expediere

CERONAV (Centrul român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale) - oferă informații actualizate referitoare la companiile de transport fluvial și de expedție mărfuri (de ex. detalii de contact, marfa transportată, porturile deservite etc.) prin informațiile incluse în materialele didactice de curs privind volumele de marfă transportată, contractul pentru transportul mărfurilor în navigația pe ape interioare, documente care însoțesc marfă, convenții internațioanle privind condițiile generale pentru transportul de marfă pe Dunăre, convenții de remorcare reciprocă și furnizarea de ajutor pentru nave în caz de avarie, conosament, metode de calcul pentru Kilat, reguli INCOTERMS.

 

Promovare pentru Căpitan fluvial categoria A

Scop

Programul de instruire se adresează personalului navigant care doreşte să obţină brevetul de Căpitan fluvial categoria A.

Obiective

 • însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;
 • stimularea interesului cursanţilor pentru învăţare, conştientizând faptul că după absolvirea cursului vor lucra efectiv, vor exploata şi vor participa efectiv la întreţinerea instalaţiilor de la bordul navei;
 • dezvoltarea abilităţilor de a acţiona eficient în vederea exploatării în siguranță a navei şi a instalaţiilor de la bord.
 • Competente specifice La sfârşitul programului , participanţii la curs trebuie să fie capabili sa:

 • cunoască și să aplice regulile naționale și internațioanle privind transportul mărfurilor pe căile de navigație interioare în condiţii optime şi de siguranţă;
 • cunoască și să aplice principiile de exploatare comercială a navelor;
 • acţioneze eficient în situaţiile de urgenta aparute pe timpul operarii navei;
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează personalului navigant care detine brevet de Timonier fluvial si doreşte să obţină brevetul de Căpitan fluvial categoria A.

  Conditii minime de participare:

 • brevet de Timonier fluvial;
 • stagiu de imbarcare pe functia de Timonier fluvial de 4 ani; si
 • studii medii.
 • Tematica specifica:

  Tehnici de transport naval:

  caracteristicile diferitelor tipuri de mărfuri, transportul mărfurilor, principiile de stivuire a mărfurilor / planul de încărcare, ambalarea mărfurilor, măsurile specifice pentru transportul mărfurilor periculoase, avariile care pot apărea în timpul manipulării și depozitării marfi, stabilitatea navei în timpul operațiilor de încărcare / descărcare, masuri de siguranta aplicabile pe durata activităților de transport și de manipulare a marfii.

  Exploatare comerciala:

  Volumul de mărfuri transportate, contractul pentru transportul mărfurilor pe ape interioare, documentele necesare pentru transportul mărfurilor, convențiile internaționale privind condițiile generale de transport de mărfuri pe Dunăre, convențiile reciproce de remorcaj și acordarea de ajutor navelor în caz de avarie, conosamentul, metodele de calcul pentru Kilat, regulile INCOTERMS.

  Promovare pentru Timonier fluvial

  Scop

  Programul de instruire se adresează personalului navigant care doreşte să obţină brevetul de Timonier fluvial.

  Obiective

 • însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;
 • stimularea interesului cursanţilor pentru învăţare, conştientizând faptul că după absolvirea cursului vor lucra efectiv, vor exploata şi vor participa efectiv la întreţinerea instalaţiilor de la bordul navei;
 • dezvoltarea abilităţilor de a acţiona eficient în vederea exploatării în siguranță a navei şi a instalaţiilor de la bord.
 • Competente specifice:

  La sfârşitul programului , participanţii la curs trebuie să fie capabili sa:
 • cunoască și să aplice regulile naționale și internațioanle privind transportul mărfurilor pe căile de navigație interioare în condiţii optime şi de siguranţă;;
 • cunoască și să aplice principiile de exploatare comercială a navelor;
 • • acţioneze eficient în situaţiile de urgenta aparute pe timpul operarii navei;
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează personalului navigant care detine certificat de capacitate de Marinar si doreşte să obţină brevetul de Timonier fluvial.

  Conditii minime de participare:

 • certificat de capacitate de Marinar;
 • stagiu de imbarcare pe functia de Marinar de 2 ani; si
 • studii gimnaziale.
 • Documente de referinta: Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion roman.

  Tematica specifica:

  Tehnici de transport naval:

  caracteristicile diferitelor tipuri de mărfuri, transportul mărfurilor, principiile de stivuire a mărfurilor / planul de încărcare, ambalarea mărfurilor, măsurile specifice pentru transportul mărfurilor periculoase, avariile care pot apărea în timpul manipulării și depozitării marfi, stabilitatea navei în timpul operațiilor de încărcare / descărcare, masuri de siguranta aplicabile pe durata activităților de transport și de manipulare a marfii.

  Exploatare comerciala:

  Volumul de mărfuri transportate, contractul pentru transportul mărfurilor pe ape interioare, documentele necesare pentru transportul mărfurilor, convențiile internaționale privind condițiile generale de transport de mărfuri pe Dunăre, convențiile reciproce de remorcaj și acordarea de ajutor navelor în caz de avarie, conosamentul, metodele de calcul pentru Kilat, regulile INCOTERMS.

  Calificare Marinar fluvial

  Scop

  Programul de instruire se adresează personalului care doreşte să obţină Certificat de calificare de Marinar fluvial.

  Obiective

 • însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;
 • stimularea interesului cursanţilor pentru învăţare, conştientizând faptul că după absolvirea cursului vor lucra efectiv, vor exploata şi vor participa efectiv la întreţinerea instalaţiilor de la bordul navei;
 • dezvoltarea abilităţilor de a acţiona eficient în vederea exploatării în siguranță a navei şi a instalaţiilor de la bord.
 • Competente specifice:

  La sfârşitul programului , participanţii la curs trebuie să fie capabili sa:
 • identifice elementele constructive şi de rezistenţă ale navelor;
 • contribuie la lucrările de întreţinere ale navei şi a instalaţiilor de la bord;
 • exploateze efectiv instalaţiile de la bordul navei;
 • intervină în situaţii de avarie la bordul navei utilizând instalaţiile şi echipamentele specific pentru fiecare situaţie în parte;
 • înţeleagă principiile de transport în siguranță a mărfurilor;
 • efectueze atribuţiile de la bord cu respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează personalului care doreste sa obtina certificat de capacitate de Marinar fluvial.

  Conditii minime de participare:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • absolvent de gimnaziu;
 • îndeplinirea standardelor aplicabile privind starea de sănătate fizică şi psihologică.
 • Documente de referinta:

 • Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion roman.
 • Hotărârea Guvernului nr. 868/2015 privind aprobarea Acordului administrativ cu privire la recunoașterea reciprocă a cursului de Calificare Marinar între CCNR and ROMT.
 • Tematica specifica:

  Tehnici de transport naval: - caracteristicile diferitelor tipuri de mărfuri, transportul mărfurilor, principiile de stivuire a mărfurilor / planul de încărcare, ambalarea mărfurilor, măsurile specifice pentru transportul mărfurilor periculoase,masuri de siguranta aplicabile pe durata activităților de transport și de manipulare a marfii.

  Funcționarea echipamentelor de ridicat de la bordul navelor de navigatie pe ape interioare

  Scop

  Programul de instruire este un instrument util pentru familiarizarea personalului navigant cu practicile și procedurile exploatării în siguranță a instalațiilor de ridicat de la bordul navelor.

  Obiective

 • însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare asimilării permanente a noţiunilor specifice din Modulele prevăzute în programa analitică;
 • dezvoltarea capacității de a acționa eficient și în siguranță pe timpul exploatării și întreținerii agregatelor și instalațiilor de ridicat.
 • Competente specifice:

  La sfârşitul programului, participanţii la curs trebuie fie capabili să:
 • dobândească deprinderea logică privind parcurgerea etapelor necesare întreținerii instalațiilor de ridicat de la bordul navelor;
 • își însușească noțiunile care să le permit intervenția eficientă în situațiile de urgență care pot apare pe durata operării navei;
 • cunoască și să aplice normele specifice de securitatea muncii;
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează Personalului navigant cu atribuții de exploatare și manevrare a instalațiilor de ridicat de la bordul navelor.

  Condiții minime de participare:

  La acest program de instruire poate participa orice persoană care face parte din echipajul unei nave fluviale și care este implicată în activități de exploatare a instalațiilor de ridicat de la bordul navei.

  Documente de referință:

  Ordinul Ministerului Transportului nr. 1447/2008 cu privire la aprobarea cerințelor tehnice pentru navele fluviale cu modificările ulterioare.

  Tematica specifica:

 • Instalații de încărcare/descărcare mărfuri: clasificare, tipuri constructive, principii de construcție, mod de operare, mașini și dispositive pentru incarcare-manipulare marfuri
 • Proceduri pentru securitatea în muncă și protecția mediului

  Operatori de transport

  Scop

  PProgramul de instruire este un instrument util pentru pregătirea personalului implicat în managementul operațiunilor de transport pe căile de navigație interioare.

  Obiective

  La terminarea cursului participanţii vor fi capabili să contribuie la menţinerea condiţiilor de siguranţa navigaţiei prin aplicarea în practică a dispoziţiilor legislative regulamentare şi administrative în materie de navigaţie pe căile de navigație interioare.

  Competente specifice

  La terminarea cursului participanţii vor fi capabili să contribuie la menţinerea condiţiilor de siguranţa navigaţiei prin aplicarea în practică a dispoziţiilor legislative regulamentare şi administrative în materie de navigaţie pe căile de navigație interioare

  Competente specifice:

  La sfârşitul programului, participanţii la curs trebuie fie capabili să :
 • își insușească elementele de drept civil, comercial, social şi fiscal;
 • aplice noțiunile de gestiune comercială şi financiară în operațiunile de transport;
 • dobândească cunoștințele privind dispoziţiile referitoare la accesul la profesie şi exercitarea ei, regimurile de navlosire și documentele de transport;
 • aplice standardele tehnice cu privire la caracteristicile tehnice ale navelor, alegerea și înmatricularea navelor și cu privire la termenele de stalii şi contrastalii;
 • își insușească dispoziţiile legislative, regulamentare şi administrative aplicabile în materie de navigaţie pe căile navigabile interioare;
 • să cunoască dispoziţiile aplicabile transporturilor pe căile navigabile internaţionale şi ale altor state europene pentru care exista legături directe cu căile navigabile ale României ce decurg din legislaţia nationala, din normele comunitare, din convenţii şi acorduri cu privire la practicile şi formalităţile vamale și principalele reglementări privind traficul pe căile navigabile internaţionale şi ale altor state europene.
 • Participanti

  Programul se adresează conducătorilor activităţilor de transport naval pe căile de navigație interioare, desfăşurate de un agent economic, sau persoanelor desemnate de aceştia, care conduc efectiv şi în permanenţă această activitate.

  Conditii minime de participare:

  La acest program de instruire poate participa orice persoană care poate demonstra capacitatea profesională, fie prin diplome care atesta dobândirea de cunoştinţe în domeniul activităţii de transport pe căile de navigație interioare, fie printr-o experiență practica relevanta, de minimum 3 ani, într-o societate comercială care a desfăşurat efectiv această activitate.

  Documente de referinta:

  OMT nr. 287/2003 pentru autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport, cu modificările și completările ulterioare.

  Tematica specifica:

  Contractele de transport, societățile comerciale, regimul fiscal al activității de transport, regimul prețurilor și condițiilor de transport, dispozițiile de reglementare a asigurărilor, agenți de transport, accesul pe piață, regimurile de navlosire, documentele de transport, caracteristicile tehnice ale navelor de navigatie pe ape interioare, reglemenari legale si prevederi administrative aplicabile in navigatia pe ape interioare, accidente de navigatie, masuri de prevenire accidentelor de navigație și măsuri aplicabile în caz de accident, practici și formalități vamale, reglementarea traficului pe căile navigabile interioare.

  Manipularea și transportul mărfurilor periculoase, substantelor periculoase și a marfurilor nocive pe căile navigabile interioare

  Scop

  Programul de instruire urmărește perfecționarea personalului navigant în domeniul transportului de mărfuri periculoase pe căile de navigație interioare în vederea obținerii atestatului de Expert ADN.

  Obiective

 • identificarea pericolelor care pot apare pe timpul transportului şi manipulării mărfurilor periculoase;
 • dobândirea competenţelor necesare pentru reducerea pericolului de producere a unui accident/incident;
 • dobândirea deprinderilor de intervenţie în caz de pericol în vederea asigurării siguranţei proprii, siguranţei generale, protecţiei mediului şi pentru limitarea consecinţelor unui accident/incident.
 • Competente specifice

  La sfârşitul programului, participanţii la curs trebuie fie capabili să:
 • cunoască și să aplice prevederile AND- Acordul European prinf transportul și manipularea mărfurilor periculoase pe căile de navigație interioare;
 • deprindă abilitățile necesare privind utilizarea echipamentelor şi dispozitivelor de protecție;
 • identifice navele specializate pentru transportul mărfurilor periculoase și să descrie caracteristicel tehnice ale acestora;
 • dobândească practicile și procedurile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de pericol care pot apare pe durata tarnsportului mărfurilor periculoase;
 • Participanti

  Programul de instruire se adresează personalului navigant de punte şi maşină îmbarcat la bordul navelor de transport mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare şi care doresc să fie atestaţi pe funcţia de expert ADN precum şi tuturor persoanelor implicate în transportul şi manipularea mărfurilor periculoase.

  Conditii minime de participare:

  La acest program de instruire poate participa:

 • personalul navigant fluvial de punte şi maşină care urmează să se îmbarce la bordul navelor de transport mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare;
 • alte categorii de personal implicate în activitatea de transport şi manipulare mărfuri periculoase.
 • Documente de referinta:

  Directiva nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul European privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare cu completările ulterioare.

  Tematica specifica:

 • Structura și obiectivele ADN;
 • Clasificarea mărfurilor periculoase și caracteristici/ clase;
 • Construcția navelor și a echipamentelor pentru transportul mărfurilor periculoase;
 • Măsurarea calității atmosferei la bordul navelor care transporta mărfuri periculoase;
 • Manipularea și manevrarea mărfurilor periculoase;
 • Documente specific transportului de mărfuri periculoase;
 • Riscuri și măsuri preventive;
 • Stabilitatea navelor care transporta mărfuri periculoase.

 • Find us on:

  Facebook: Info Danube

  Facebook: Danube SKILLS

  Facebook: GREEN DANUBE

  Twitter: Danube SKILLS

   

  Contact Details

  Telephone: +40 0236 416 773
  Email: office-galati@ceronav.ro
  Website: www.ceronav.ro

  Address: Port of Galati, pier 13/14
  Romania